اخبار

ایمنی کار در ارتفاع

همواره در پروژه های ساخت و ساز از قلعه های باستانی در گذشته گرفته تا آسمان خراش ها در شهرهای مدرن کنونی، در مشاغلی که ملزم به انجام کار در ارتفاع هستند خطر مرگ و آسیب های جدی وجود دارد. با توجه به لزوم گرد آوری اطلاعات جامع، درخصوص مبانی ایمنی کار در ارتفاع به کلیاتی در این باره اشاره شده است که به شرح زیر می باشد:

پیشگیری ازسقوط

همانطورکه می دانید درمحیط های صنعتی خطرات بسیار زیادی چون جابه جایی مواد درمحیط های صنعتی، کار در کنار ماشین آلات دوار، کار در کنار ظروف بزرگ اسیدی و مهم تر سقوط از ارتفاع تهدید کننده ی جان کارگران می باشد. بسیاری از این سقوط ها قابل پیش بینی و حتی پیشگیری می باشند و می توان با بهره گیری از روش های کنترلی مناسب از بروز آن ها جلو گیری کرد.
حفاظت پس از سقوط

دربسیاری از محیط های کاری، حذف و یا پیشگیری از سقوط بنا به دلایلی امکان پذیر نمی باشد. در این شرایط، با استفاده از تجهیزات حفاظتی روش هایی به کار گرفته می شود تا فرد را در وضعیتی ایمن متوقف کند. این بدان معنی است که اگر فرد به هر دلیلی در موقعیت سقوط قرار گرفت تجهیزات حفاظت پس از سقوط جهت کنترل دو عامل فاصله سقوط و نیروی ناشی از سقوط، وارد عمل شده و فرد را در ایمن ترین حالت ممکن متوقف نماید.

تجهیزات حفاظت سقوط
تجهیزات حفاظتی که با هدف تامین ایمنی و سلامت کارگران استفاده می شود، بسته به سطح محافظتی وپیچیدگی، در سه نوع متفاوت تولید می شوند.

گروه اول: ساده ترین نوع اند که حفاظت در برابر آسیب های جزئی، آلودگی های محیطی جزئی و موارد مرتبط با بهداشت عمومی را تامین می کنند.

گروه دوم : شامل تجهیزاتی است که با هدف حفاظت در برابر آسیب های ناشی از کار و تجهیزات طراحی شده اند.

گروه سوم: تجهیزاتی که فرد را در برابر خطرات مهلک و کشنده احتمالی ناشی از شغل  حفاظت می کنند.

پیشگیری از سقوط  ابزارواشیا
همان گونه که سقوط افراد صدمات جبران ناپذیری را به ایشان وارد می کند، سقوط اشیا و ابزار نیز در محیط های کار صنعتی یکی از علل مهم جراحت و حتی مرگ و میر می باشد.برخورد ناشی از سقوط اشیا با توجه به ارتفاع و وزن آن ها می تواند با نیروی متفاوتی به فرد برخورد کند.

گرچه امروزه به پیشگیری از بروز این گونه حوادث در صنایع کشورهای مختلف، از جمله کشور ایران توجه بیشتری می شود، اما همچنان این حوادث با فراوانی های نگران کننده ای رخ می دهند. با وجود پیشرفت های چشم گیر در طراحی تجهیزات و دانش ایمنی، همچنان سقوط از ارتفاع یکی از پرتکرار ترین علل بروز حوادث درصنایع می باشد.
امید است که کتاب ایمنی کار در ارتفاع بتواند نقش مفیدی را در تامین امنیت کار در ارتفاع را برای کارگران کشور عزیزمان، ایران، ایفا کند.
منبع :کتاب ایمنی کار در ارتفاع
ناشر: انتشارات حک- عضو هلدینگ طرفه