.

آماده همکاری و مشارکت با مولفین نخبه و نوآور

با ما تماس بگیرید

تالیف و ترجمه به روزترین کتب و منابع مطالعاتی

تازه های نشر

گستره فراوان کتب

دانشگاهی/ تخصصی / عمومی

نویسندگان مجرب

دارای سوابق علمی و تحقیقاتی

تیم حرفه ای

طراحی، صفحه آرایی، چاپ، علمی و حقوقی

کتاب های پر فروش

اخبار و مقالات

انتشارات حک منتشر کرد

انتشارات حک منتشر کرد

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب

پیش سفارش کتاب اویونیک

پیش سفارش کتاب اویونیک

چاپ جدید راهنمای واکنش در شرایط اضطراری