آلاینده های هوا، تهویه و اقتصاد بهداشت صنعتی

کتاب حاضر ترجمه 725 مسئله حل شده کاربردی و مفید در حیطه عوامل شیمیایی می‌باشد. این مسائل به تأثیرات نامطلوب آلاینده‌های هوا و سمومی که از منابع ساکن و متحرک منتشر می‌شوند، می‌پردازند.
این مسائل آثار آلاینده‌های هوا بر روی سالمت و راحتی افراد در محیط‌ های کار، مناطق مسکونی، فضاهای عمومی و هوای محیط پیرامون با تأکید بیشتر بر بهداشت صنعتی مورد توجه قرار میدهد.
عالوه بر این، موضوعاتی مانند طراحی سیستم‌های تهویه صنعتی، آزمون این سیستم‌ها، دوزهای تنفسی، جذب پوستی و بلعی سموم، مباحث آماری مربوط به نمونه برداری هوا در این کتاب مورد بررسی قرار میگیرند.
درمسائل این کتاب، ۱۵۴ مطالعه موردی وجود دارد که راههای حفظ منابع مالی مشتریان، ترویج بهداشت صنعتی، تأمین ایمنی محیط کار، آموزش مبانی مالی اقتصاد و کنترل تأثیرات زیانبار زیست محیطی را نشان می‌دهند.
بنابراین مطالعه این کتاب برای دانشجویان و کارشناسان بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، مشاوران ایمنی، بهداشت حرف های و مدیریت ریسک توصیه میشود.
همچنین این کتاب میتواند راهنمایی مفیدی برای افرادی باشد که قصد آمادگی برای شرکت در آزمون های مختلف شغلی و دانشگاهی را دارند.
امیدواریم محتوی این کتاب به عنوان یک منبع بسیار مفید، در افزایش دانش و درک شما در زمینه بهداشت صنعتی و ایمنی محیط کار، تأثیر مثبتی داشته باشد.

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

جزئیات کتاب

مترجم/ مترجمین

دکتر محمد حاج آقازاده, دکتر منیره خادم, رخسار ابراهیم زاده, شعله جعفری

مولف/مولفین

Roger Lee Wabeke

طراحی

گروه طرح طرفه (عضو هلدینگ گروه طرفه)

نوع چاپ

چاپ افست

ناشر

انتشارات حک (عضو هلدینگ گروه طرفه)

نوبت-چاپ

اول/1402

شابک

9786226325516

تعداد صفحات

586

نویسنده

Roger Lee Wabeke