اخبار

گوشی های ایمنی و استفاده صحیح

تصویر مربوط به مقاله گوشی های ایمنی-انتشارات حک
گوشی های ایمنی مانعی بین منبـع تولـید صدا و گوش ایـجاد می کنند. در صورتی که در کاربرد آن ها با طریقه استفـاده صحیـح و نکات بهداشتی رعایت نشود نه تنها سیـستم شنوایی افراد را محافظت نمی کنند بلکه می توانند ضررهای جبران ناپذیری به این بخش مهم وارد کنند.
∴ انواع گوشی های حفاظتی
گوشی های حفاظتی را به چند دسته تقسیم می کنند:
• ایرپلاگ یا گوشی داخل گوش (Air Plug)
این گوشی طوری طراحی و ساخته شده است که در مجرای خارجی گوش قرار می گیرد. این نوع حفاظ گوش، به طور معمول ارزان قیمت و دارای دوام کوتاه و محدود بوده و انواع یک بار مصرف تا استفاده چند ماهه آن ها وجود دارد.
برخی از انواع این گوشی ها عبارتند از :
• حفاظ های Formable (شکل پذیر)
این نوع پلاگ ها یک بار مصرف بوده و پس از هر بار مصرف دور انداخته می شوند. این پلاگ ها قابل شکل گرفتن برای هر مجرا می باشند.
• حفاظ Custom – molded
این نوع پلاگ ها، حفاظهای شکل پذیری هستند که متناسب با مجرای گوش هر فردی ساخته و از آن استفاده می شود.
• حفاظ های نوع Pre – molded aural insert
ماده سازنده این پلاگ ها بیشتر سیلیکون نرم، لاستیک یا انواع پلاستیک ها است این پلاگ ها طوری طراحی می شوند که با انواع گوناگون مجرای گوش از لحاظ شکل و اندازه متناسب باشند.
• ایرماف یا گوشی رو گوش (Ear Muff)
این گوشی که رایج ترین وسیله حفاظتی در محیط کار صنعتی محسوب می شود از دو پوسته با فرم نیمکره و یا شکل های مشابه غیر منظم تشکیل شده که توسط یک تسمه فلزی در مقابل گوش قرار می گیرد در محل تماس پوسته های فوق الذکر با سر یک لایه نرم و انعطاف پذیر قرار می گیرد که در پیرامون لاله گوش کیپ می شود.
 این نوع گوشی ها دارای اجزای اصلی هستند که عبارتند از :
فنجانک(Cup) که از پوسته های سفت و فرم نیمکره یا اشکال دیگر تشکیل شده است. بالشتک(Cushion) دارای لایه لاستیکی و انعطاف پذیری است که دور لاله گوش قرار می گیرد. فنر (Headband) دو فنجانک را در دو طرف گوش ثابت نگه می دارد.
• طریقه استفاده از گوشی رو گوش (ایرماف)
صفحات گوشی را از داخل صفحات نگهدارنده بیرون بکشید و مطمئن شوید بالشـتک ها به طور صحیـح روی گوش ثابـت شده اند. رکاب های فلزی را در امـتداد وار نگهدارنده تا آخرین حد بیرون بکشید رکاب ها را به داخل بلغزانید تا باند نگهدارنده به آرامی روی سر بنشیند. قرار گرفتن لایه ضخیم مو یا موارد دیـگر زیر بالشتک تأثیر حفاظـت شنوایی آن را کاهش میدهد.
قاب های گوشی را ثابت کنید به این صورت که فلش یا علامت Top برای ثابت شدن بهتر سمت بالای گوش باشد و هد باند را به طور دقـیق بر روی سر قرار دهید. از گوشی خودتان به درستی استفاده کنید و بعد از استفاده در هوای خنک و خشک به دور از تابش مسـتقیم نور خورشید قرار دهید و موقعی که از گوشی استفاده نمی شود باید با مایع آب و صابون و آب ولرم شـسته شود و به هیچ وجه نباید از مواد حلال و تمیز کننده استفاده شود.
∴ طریقه استفاده ازگوشی داخل گوش (ایرپلاگ)
• ابتدا بند گوشی را در جای خود محکم کنید. گوشی را در داخل گوش قرار دهید.
• با یک دست لاله گوش را به طرف بالا و خارج بکشید و با دست دیگر گوشی را به آرامی با حرکت چرخشی به داخل کانال گوش وارد کنید.
• برای خارج کردن گوشی،لاله گوش را به همان ترتیب قبلی گرفته و با حرکت چرخشی، گوشی را خارج کنید. به دلیل اینکه قرار دادن و خارج کردن سریع گوشی می تواند باعث صدمه به پرده گوش (پرده صماخ) شود؛ بنـابراین لازم است حرکت چرخشی در زمان قرار دادن و خارج کردن گوشی رعایت شود.
• گوشی ها باید به طور مرتب تمیز شوند و برای تمیز کردن از آب ولـرم و مایع صـابون استفاده شود. گوشی ها، هر روز در پایان کار (روزانه) باید شسته شوند در محیط های پر سر و صدا، برای محافظت بیشتر سیستم شنوایی بهتر است از گوشی داخل گوش و گوشی رو گوش به صورت ترکیبی (همزمان) استفاده شود.