اخبار و مقالات

انتشارات حک منتشر کرد

انتشارات حک منتشر کرد

فروش کتاب ( روش های آماده سازی نمونه ها در تجزیه ترکیبات شیمیایی ) و ( وسایل تشخیص و پایش هوای مواد خطرناک) در انتشارات حک آغاز شد .


مولفین :

  • دکتر عبدالرحمن بهرامی(استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان)
  • مهندس رزاق رحیم پور (دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان)
  • مهندس مهدی جلالی (مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی نیشابور)

 

کتاب روش های آماده سازی نمونه ها در تجزیه ترکیبات شیمیایی

مولفین:

  • نویسنده : کریس هاولی
  • مترجمان : دکتر امید کلات پور (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان) / صفورا کریمی (کارشناس بهداشت حرفه ای)
کتاب وسایل تشخیص و پایش هوای مواد خطرناک