طعم بادام های باران

احمد خویشتن دار لنگرودی 
در خرداد ماه 1326در شهرستان لنگرود به دنیا آمد و دوران ابتدایی و متوسط را در رشته ادبی در زادگاه گذراند، و به استخدام آموزش و پرورش درآمد.
از سال 1347 همکاری با مطبوعات را آغاز کرد. و تاکنون 14 عنوان کتاب در زمینه ادبیات کودک بصورت شعر و داستان منتشر نموده است.

این کتاب سفارشی میباشد

نویسنده

احمد خویشتن دار لنگرودی