مدیریت عامیانه 1

این کتاب مرور خاطرات ناخوشایند برای بازنشستگان، واقعیت های آزاردهنده برای کارمندان و هشدار جدی برای کسانی است که می خواهند پله های نردبان ترقی دیگران باشند.
کارمند ماندن زاییدۀ ترس از تغییر و امیدهای کاذب است؛ ترسی که هر ساله بیشتر شده و پس از یک دهه به عنوان اهرمی محکم، یک کارمند هر چند ناراضی را در محل کار خود تثبیت می کند.
از طرفی، زمزمه های ارتقای سازمانی هر از چند گاهی امیدهایی را در دل این کارمندان زنده می کند.
با گذشت زمان، وابستگی و نه دلبستگی به سازمان در ایشان بیشتر و بیشتر شده و در نهایت، فرد در پایان دورۀ شغلی خود به این نتیجه می رسد که تمام هویت او وابسته به سازمان است.
او تمام فرصت های زندگی را از ترس تغییر از دست داده است…

۵۰۰,۰۰۰ ریال

جزئیات کتاب

عنوان اصلی

مدیریت عامیانه1

عنوان فرعی

مدیریت از نگاه یک زیر دست

مولف/مولفین

علیرضا نتاج

ناشر

انتشارات حک (عضو هلدینگ گروه طرفه)

شابک

978-622-6325-02-8

قطع (اندازه) کتاب

جیبی 10×14/5

نوع جلد

جلد کاغذی

رنگ بندی جلد

تک رنگ

رنگ بندی صفحات

سه رنگ

تعداد صفحات

144 صفحه داخلی

نوع چاپ

چاپ افست

صفحه آرایی

گروه طرح طرفه (عضو هلدینگ گروه طرفه)

طراحی

گروه طرح طرفه (عضو هلدینگ گروه طرفه)

درباره نویسنده

علیرضا نتاج