الزامات عمومی مدیریت (الزامات زیست محیطی صنایع پتروشیمی)

تماس بگیرید

این مجموعه سفارشی بوده و قابل ارائه نمی باشد.

این کتاب سفارشی میباشد

جزئیات کتاب

عنوان اصلی

الزامات عمومی مدیریت(جلد4)

گردآورندگان

قدرت الله نصیری، محمد تقی جعفرزاده، محمدرضا سرافرازی

مشخصات ظاهری

سایز وزیری، 120 صفحه داخلی، تمام گلاسه، دورنگ

شابک

‭978-600-6682-18-1‬

ناشر

انتشارات حک http://www.irannashr.ir

طراحی صفحه آرایی چاپ

گروه طرح طرفه http://www.graphicgroup.ir

‏رده بندی کنگره

‏‫‬‮‭‭HD۹۵۷۹ /پ۳۳‮الف‬۹‬‭ ۱۳۹۱پ‬

‏رده بندی دیویی

‏‫‬‮‭۳۳۸/۲۷۲۸

کتابشناسی ملی

‭ ۲۸۱۸۶۳۰‬

نویسنده

قدرت اله نصیری

محمد تقی جعفرزاده

محمدرضا سرافرازی اردکانی