سیستم فرماندهی حادثه

مدیریت مؤثر شرایط اضطراری دارای الزامات و نیازمندی های متعددی می باشد. یکی از مهم ترین این الزامات، وجود یک سیستم مشخص فرماندهی در صحنه حادثه است تا بتوان با استفاده از آن، اختیارات، شرح وظایف و مسئولیت ها را به خوبی مشخص کرده و موضوعات درونی و بیرونی حادثه را کنترل نمود. یکی از بهترین الگوهایی که تاکنون برای فرماندهی حادثه ایجاد شده است، سیستم فرماندهی رویداد(Incident Command System- ICS) است که تجارب موفقی در مدیریت مؤثر و کارای حوادث گوناگون داشته است. این سامانه، ساختاری است که توسط سیستم مدیریت حوادث ملی آمریکا مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم از آن به عنوان یک راهنمای عملیاتی مناسب بهره می برند. سیستم فرماندهی رویداد(یا حادثه)، در چهار سطح ارائه شده که شامل ICS 100,200,300,400 بوده و هر یک از سطوح هم جزئیات مشخصی از این نظام، تعاملات درونی و بیرونی و راهنماهای عملیاتی آن ارائه می دهند. با توجه به نیاز صنعت و سازمان های مختلف کشور به فراگیری و پیاده سازی این سرویس مدیریتی، کتاب حاضر ترجمه و گردآوری گردید.مطالب مورد استفاده در این کتاب، از جزوات آموزشی سیستم مدیریت حوادث ملی آمریکا در چهار سطح ICS ترجمه شده است.

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

جزئیات کتاب

نویسنده

دکتر امید کلات پور

قطع کتاب

وزیری

تعداد صفحات

360 صفحه

تعداد صفحات

تحریر 80 گرم و رنگی, صحافی جلد سخت

درباره نویسنده

امید کلات پور