ایمنی و خطای انسانی

۳۳۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار

جزئیات کتاب

عنوان

کتاب ایمنی و خطای انسانی

طراحی
ناشر

انتشارات حک (عضو هلدینگ گروه طرفه)

نوبت-چاپ

اول / 1396

مشخصات ظاهری

312 ص، مصور، جدول، نمودار

گردآوری و تالیف

مهدی جهانگیری (دانشیار-گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
هادی دانشمندی (دانشجوی دکترای ارگونومی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
حمید سلمانی ندوشن (کارشناس ارشد ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

درباره نویسنده

حمید سلمانی ندوشن

مهدی جهانگیری

هادی دانشمندی

کتاب ایمنی و خطای انسانی

هدف از نگارش کتاب ایمنی و خطای انسانی علاوه بر بیان جایگاه و نقش خطای انسانی در رخداد حوادث صنعتی، تشریح روش های ارزیابی قابلیت اطمینان انسان به منظور به کارگیری نتایج آن در مطالعات ارزیابی ریسک می باشد.

مطابق یک ضرب المثل “انسان ممکن الخطاست” بدین معنی که وقوع خطاهای انسانی غیر قابل اجتناب بوده و انسان ها خطا می کنند.

این باور نیز همیشه وجود داشته است که در ورای هر حادثه ای ، خطای انسانی نهفته است و قضاوت معمول پس از وقوع اغلب حوادث این است که دلیل بروز آن، خطای انسانی است.

بررسی حوادث نشان می دهد که بدون شک دو-سوم حوادث به طور مستقیم یا غیر مستقیم به نقایص انسانی برمی گردد.

در فعالیت های صنعتی، حمل و نقل جاده ای و هوایی نیز حدود ۸۰ درصد به خطای انسانی نسبت داده شده است.

حادثه به هر رویداد ناخواسته و برنامه ریزی نشده ای که به آسیب کارکنان یا صدمه به تجهیزات، تاسیسات و یا محیط زیست منجر شود، گفته می شود.

حوادث معمولا پیچده هستند، یک حادثه ممکن است در اثر توالی بیش از ده واقعه رخ دهد که می توانند علت آن تلقی شوند.

این وقایع به سه دسته ی وقایع مقدماتی، وقایع اولیه و وقایع واسطه ای طبقه بندی می شوند.